BDTX MY SA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê My Sa
Ngày gửi: 11h:29' 02-06-2013
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA NHINH

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 23 tháng 02 năm 2013


KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1988
Tổ chuyên môn: 4 + 5
Năm vào ngành giáo dục: 2010
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B

Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường và của Tổ 4 + 5
Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 – 2013 như sau :
I. Mục đích bồi dưỡng:
- Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2012 - 2013.
II. Nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GD&ĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục Tiểu học theo từng thời kì của mỗi địa phương.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Trong quá trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế trong cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và còn bỡ ngỡ trong khi vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nên lựa chọn nội dung bồi dưỡng đó là: Mô đun TH7; Mô đun TH12 và Mô đun TH13.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Mục tiêu bồi dưỡng

T.gian tự học (tiết)
Thời gian học tập trung (tiết)

 Lý/
Th
 T/
hành

Tháng 2/2013

TH7:
Xây dựng môi trường học tập thân thiện


Phát huy tính chủ động ở học sinh, tạo môi trường thân thiện tăng khả năng hứng thú học tập của học sinh.13


1


11. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo sân chơi…)

Giúp học sinh có ý thức tốt hơn trong việc sử dụng và bảo quản tài sản chung của nhà trường.


6

12. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)
Giúp học sinh có mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh

7


1

Tháng 3/2013
Tháng 4/2013. MÔ ĐUN TH12:
Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung tích hợp ở tiểu học
Phát huy khả năng tự học, tích tư duy sáng tạo ở học sinh

8
3
4


1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.
- Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học.

Giúp học sinh tích hợp được nhiều kiến thức mới thông qua bài học.

4

2

2


2. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
- Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.
 
Gửi ý kiến

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.